Επικοινωνήστε μαζί μας  +(30) 2811 750407   info@kchatzakis.gr

Τεχνικές Εργασίες

 • Κατασκευή υπογείου στραγγιστηρίου σε οικία στο Πενταμόδι
 • Τσιμεντόστρωση δρόμου προς μονή Καλλέργη
 • Τοιχείο αντιστήριξης πρανούς στο Μάραθος
 • Ηλεκτροφωτισμός led οδικού κόμβου Νεάπολης
 • Αντικατάσταση υγρομόνωσης δώματος (τελική κατάσταση) - Κ. Χατζάκης ΕΤΕ
  Αντικατάσταση υγρομόνωσης δώματος
 • Ανάληψη Χερσονήσου
  Τοποθέτηση φωτιστικών στη Χερσόνησο Ηρακλείου
 • Ολοκλήρωση έργου
  Φωτισμός σήραγγας Σταλίδας
 • Περίφραξη χώρου ΠΑΓΝΗ
  Σιδηρές κατασκευές ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η.
 • Παροχή αποχέτευσης
  Παροχές αποχέτευσης δήμου Μαλεβιζίου
 • Ολοκλήρωση έργου
  Αντικατάσταση στηθαίου δώματος πολυκατοικίας
 • Πλακόστρωση με βοτσαλόπλακες
  Διαμόρφωση αύλειου χώρου κατοικίας
 • Οικίσκος εξωτερικά
  Αυτόνομο λεβητοστάσιο πετρελαίου
 • Άποψη ολοκληρωμένης σκεπής
  Αντικατάσταση κεραμοσκεπής κτιρίου
 • Τοιχείο αντιστήριξης στη μονή Κρεμαστών
  Έργα σκυροδέματος
 • Συντήρηση οδοφωτισμού ΒΟΑΚ
  Έργα ηλεκτροφωτισμού οδών