Το συγκεκριμένο έργο είναι το αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας μεταξύ ενός ιδιοκτήτη με γούστο και άποψη και ενός κατασκευαστή με διάθεση και ικανότητα να υλοποιήσει το όραμα του πελάτη του. Η παλιά ημιυπόγεια κατοικία επιφάνειας περίπου 58τμ μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο τουριστικό κατάλυμα, το οποίο ήδη αρχίζει να αποσβένει με γοργό ρυθμό τα έξοδα ανακατασκευής του.

Η εταιρεία μας εκτέλεσε το σύνολο των εργασιών ανακαίνισης ακολουθώντας πιστά την πρόθεση των ιδιοκτητών να υλοποιήσουν λεπτομερείς, απαιτητικές, κτιστές κατασκευές, επενδεδυμένες με πατητή τσιμεντοκονία. Ο άριστος συνδυασμός υλικών & αποχρώσεων και η ποιοτική εφαρμογή τους συντέλεσαν στο αισθητικό αποτέλεσμα το οποίο απεικονίζεται στις φωτογραφίες.

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική Εταιρεία Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ – Ηράκλειο – Χατζάκης Κώστας – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός