Τεχνική Εταιρεία Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΤΕ – Ηράκλειο – Χατζάκης Κώστας – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός