Τεχνική Εταιρεία Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Ηράκλειο – Χατζάκης Κώστας – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός